მიწოდების სერვისი

იურიდიული პირების მიერ შეკვეთის განთავსებიდან 24 საათის მანძილზე შპს "ალფა"-ს დისტრიბუცია ახორციელებს შეკვეთილი პროდუქციის ადგილზე მიტანას.